Ngắm ngôi nhà đầy đủ tiện nghi trên mảnh đất hình chữ L

Một gia đình 6 thành viên sở hữu mảnh đất hẹp, dài có hình chữ L ở khu phố cổ thuộc Bắc Kinh (Trung Quốc). Tuy có diện tích hẹp nhưng ngôi nhà được thiết kế tiện nghi với đầy đủ không gian chức năng.

20170627131420606831 f8dc1 Ngắm ngôi nhà đầy đủ tiện nghi trên mảnh đất hình chữ L

20170627131420606824 c1a2 Ngắm ngôi nhà đầy đủ tiện nghi trên mảnh đất hình chữ L

20170627131420606811 ef62 Ngắm ngôi nhà đầy đủ tiện nghi trên mảnh đất hình chữ L

20170627131420606877 f670 Ngắm ngôi nhà đầy đủ tiện nghi trên mảnh đất hình chữ L

20170627131420606843 26e1 Ngắm ngôi nhà đầy đủ tiện nghi trên mảnh đất hình chữ L

20170627131420606894 021e Ngắm ngôi nhà đầy đủ tiện nghi trên mảnh đất hình chữ L

20170627131420606864 fd81 Ngắm ngôi nhà đầy đủ tiện nghi trên mảnh đất hình chữ L

20170627131420606824 b3e81 Ngắm ngôi nhà đầy đủ tiện nghi trên mảnh đất hình chữ L

20170627131420606846 0b50 Ngắm ngôi nhà đầy đủ tiện nghi trên mảnh đất hình chữ L

20170627131420606865 e84a Ngắm ngôi nhà đầy đủ tiện nghi trên mảnh đất hình chữ L

20170627131420606835 705d Ngắm ngôi nhà đầy đủ tiện nghi trên mảnh đất hình chữ L

20170627131420606810 253f Ngắm ngôi nhà đầy đủ tiện nghi trên mảnh đất hình chữ L

20170627131420606828 0e161 Ngắm ngôi nhà đầy đủ tiện nghi trên mảnh đất hình chữ L

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *