Lượng sản xuất thép tăng 19,7% trong quý 1

Theo thống kê của Cục quản lý giá – Bộ Tài chính, sản lượng thép sản xuất trong 3 tháng đầu năm 2017 ước đạt 2,2 triệu tấn, tăng khoảng 355 ngàn tấn, tương ứng tăng 19,7%, sản lượng thép tiêu thụ đạt 2 triệu tấn, tăng 51 ngàn tấn tương ứng với 2,5% so với cùng kì năm 2016.

th1 03ef

Tính riêng tháng 3/2017, sản lượng thép sản xuất ước đạt khoảng 780 ngàn tấn, tăng khoảng 68 ngàn tấn, sản lượng thép tiêu thụ ước đạt khoảng 778 ngàn tấn, giảm khoảng 230 ngàn tấn so với tháng trước.

Về giá cả trong quý 1, giá thép xây dựng bán lẻ sau khi giữ ổn định trong tháng 1, tăng 200 – 400 đồng/kg trong tháng 2, tiếp tục tăng 200 – 500 đồng/kg trong đầu tháng 3. Tổng mức tăng 3 tháng đầu năm 2017 so với cuối năm 2016 tăng từ 600 – 900 đồng/kg tùy từng loại.

Hiện tại, giá bán tại các nhà máy chưa bao gồm chiết khấu, thuế GTGT khoảng 10.900 – 12.300 đồng/kg đối với thép cuộn và khoảng 11.000 – 12.500 đồng/kg đối với thép cây.

Giá chào bán phôi thép thị trường thế giới từ cuối tháng 1 đến tháng 2 tăng khoảng  10 – 15 USD/tấn so với tháng 12/2016; đến tháng 3/2017 giá chào phôi thép thị trường thế giới tăng khoảng 5 – 10 USD/tấn so với cuối tháng 02/2017. Cụ thể, giá chào phôi thép CFR Đông Á ở khoảng 440 – 450 USD/tấn, giá chào phôi CIS khoảng 400 USD/tấn FOB Biển Đen.

Dự báo tháng 4/2017, giá bán lẻ thép xây dựng tại thị trường trong nước cơ bản ổn định.

Theo CafeLand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *