Năm 2017, hỗ trợ 6 địa phương phát triển gạch không nung

Cuối tuần qua, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Dự án tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam có buổi làm việc với đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả thực hiện Dự án.

v1 cfa9

Theo kế hoạch, năm 2017, Ban Quản lý Dự án sẽ triển khai hỗ trợ 6 địa phương ban hành quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển gạch không nung, xóa bỏ lò gạch thủ công gây ô nhiễm môi trường, tăng cường sử dụng gạch không nung, hạn chế sử dụng gạch đất nung.

Ngoài ra, trong năm 2017, Ban quản lý cũng sẽ trình Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Dự thảo sửa đổi 3 TCVN về gạch không nung; đánh giá công nghệ chế tạo thiết bị gạch không nung ở trong nước và chính sách hiện hành, đồng thời đề xuất bổ sung các chính sách, tiêu chuẩn nhằm thúc đẩy công nghiệp chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung trong nước…

Trong năm 2016, Dự án đã hỗ trợ 4 tỉnh Nam Định, Lào Cai, Bắc Kạn, Long An ban hành các quy hoạch, kế hoạch, chính sách về lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng và kế hoạch sản xuất, sử dụng gạch không nung.

Theo Đầu tư Chứng khoán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *