Thép dây sản xuất vật liệu hàn được miễn thuế nhập khẩu

Bộ Công Thương mới đây đã có thông báo quyết định miễn trừ biện pháp tự vệ đối với một số doanh nghiệp nhập khẩu thép dây sản xuất vật liệu hàn.

3 bcaf
Thép dây sản xuất vật liệu hàn được miễn thuế nhập khẩu

Bộ Công Thương cho biết, các doanh nghiệp nhập khẩu thép dây sản xuất vật liệu hàn sẽ được miễn trừ sẽ được hoàn lại tiền thuế tự vệ đã nộp theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT đối với các lô hàng nhập khẩu trong năm 2017.

Ngày 29/9/2016 trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3914/QĐ-BCT về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với các doanh nghiệp nhập khẩu thép dây có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn.

Từ việc đánh giá hồ sơ dữ liệu của các doanh nghiệp, ngày 14/2 vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số công ty nhập khẩu thép dây có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn trong năm 2017.

Theo đó, các doanh nghiệp chuyên nhập khẩu thép dây nguyên liệu sản xuất vật liệu hàn được miễn thuế nhập khẩu là Công ty que hàn điện Việt Đức, Công ty Tân Nam Đô, Công ty Kim Tín, Hưng Yên…

các doanh nghiệp chưa được cấp lượng miễn trừ, Cục Quản lý cạnh tranh, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiến hành thẩm tra và xác minh số liệu của các doanh nghiệp này.

Theo Xây dựng Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *