Sẽ áp dụng mức thuế tự vệ mới đối với phôi thép, thép dài

Cục quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết, từ ngày 22/3 sẽ áp dụng mức thuế tự vệ mới đối với các mặt hàng phôi thép, thép dài ngay sau khi mức thuế cũ kết thúc.

Theo đó, mức thuế tự vệ mới đối với phôi thép và thép dài trong giai đoạn từ 22/3/2017 đến ngày 21/3/2018 sẽ tiếp tục được áp dụng, nhưng giảm so với trước đó.

thep ac41
Sẽ áp dụng mức thuế tự vệ mới đối với phôi thép, thép dài từ ngày 22/3.
(Ảnh minh họa)

Cụ thể, thuế tự vệ đối với phôi thép có mã HS 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00 sẽ là 21,3% và thép dài có mã HS 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00 là 13,9%.

Biện pháp tăng cường quản lý mặt hàng thép nhập khẩu xuất phát từ phản ánh của Hiệp hội Thép Việt Nam bởi có hiện tượng lẩn tránh thuế tự vệ đối với mặt hàng thép nhập khẩu bằng cách khai không đúng mã số hàng hóa. Mức thuế tự vệ nhập khẩu mới này được xem là cơ hội để các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước phát huy được sản xuất kinh doanh của mình.

Trước đó, theo Quyết định 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 của Bộ Công Thương về áp dụng biện pháp tự vệ thì trong thời gian áp dụng mức thuế tự vệ đối với phôi thép là 23,3% và đối với thép dài là 15,4% (đến ngày 21/3/2017). Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình nhập khẩu, Hiệp hội Thép Việt Nam nhận thấy có hiện tượng lẩn tránh thuế tự vệ bằng cách khai chuyển mã số HS bị áp thuế sang các mã không bị áp thuế.

Theo Báo Xây dựng Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *