Căn nhà nhỏ 30m2 với nhiều điểm nhấn trang trí đẹp mắt

Căn nhà trở nên cá tính chỉ nhờ một vài điểm nhấn nhỏ như tranh ảnh trang trí, đèn treo ở khu vực bàn ăn.

143558baoxaydung image005 Căn nhà nhỏ 30m2 với nhiều điểm nhấn trang trí đẹp mắt

143558baoxaydung image006 Căn nhà nhỏ 30m2 với nhiều điểm nhấn trang trí đẹp mắt

143558baoxaydung image007 Căn nhà nhỏ 30m2 với nhiều điểm nhấn trang trí đẹp mắt

143558baoxaydung image008 Căn nhà nhỏ 30m2 với nhiều điểm nhấn trang trí đẹp mắt

143558baoxaydung image001 Căn nhà nhỏ 30m2 với nhiều điểm nhấn trang trí đẹp mắt

143558baoxaydung image002 Căn nhà nhỏ 30m2 với nhiều điểm nhấn trang trí đẹp mắt

143558baoxaydung image003 Căn nhà nhỏ 30m2 với nhiều điểm nhấn trang trí đẹp mắt

143558baoxaydung image004 Căn nhà nhỏ 30m2 với nhiều điểm nhấn trang trí đẹp mắt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *