Căn hộ 42m2 chỉ một màu trắng toát vẫn đẹp hút hồn

Kiến trúc sư đã có một thử nghiệm mang tính táo bạo khi khoác lên căn hộ một tông màu gần như trắng hoàn toàn, trong đó có những chi tiết màu tối tạo điểm nhấn.

20170703101751 can ho trang 9 Căn hộ 42m2 chỉ một màu trắng toát vẫn đẹp hút hồn

20170703101751 can ho trang 10 Căn hộ 42m2 chỉ một màu trắng toát vẫn đẹp hút hồn

20170703101751 can ho trang 11 Căn hộ 42m2 chỉ một màu trắng toát vẫn đẹp hút hồn

20170703101751 can ho trang 12 Căn hộ 42m2 chỉ một màu trắng toát vẫn đẹp hút hồn

20170703101751 can ho trang 13 Căn hộ 42m2 chỉ một màu trắng toát vẫn đẹp hút hồn

20170703101751 can ho trang 1 Căn hộ 42m2 chỉ một màu trắng toát vẫn đẹp hút hồn

20170703101751 can ho trang 2 Căn hộ 42m2 chỉ một màu trắng toát vẫn đẹp hút hồn

20170703101751 can ho trang 3 Căn hộ 42m2 chỉ một màu trắng toát vẫn đẹp hút hồn

20170703101751 can ho trang 4 Căn hộ 42m2 chỉ một màu trắng toát vẫn đẹp hút hồn

20170703101751 can ho trang 5 Căn hộ 42m2 chỉ một màu trắng toát vẫn đẹp hút hồn

20170703101751 can ho trang 6 Căn hộ 42m2 chỉ một màu trắng toát vẫn đẹp hút hồn

20170703101751 can ho trang 7 Căn hộ 42m2 chỉ một màu trắng toát vẫn đẹp hút hồn

20170703101751 can ho trang 8 Căn hộ 42m2 chỉ một màu trắng toát vẫn đẹp hút hồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *