Bổ sung 6,8 triệu tấn xi măng/năm cho thị trường

Năm 2016, ngành xi măng đã đón thêm 3 dây chuyền sản xuất mới vào hoạt động, với tổng công suất khoảng 6,8 triệu tấn/năm.

3 dây chuyền xi măng mới vận hành thuộc sở hữu của Tập đoàn Xi măng The Vissai và Công ty TNHH Long Sơn.

Trong đó, Tập đoàn Xi măng The Vissai với 2 dây chuyền thuộc Nhà máy xi măng Đô Lương (huyện Đô Lương, Nghệ An), với quy mô công suất 4,5 triệu tấn. Dây chuyền 1 được đưa vào vận hành 17/10/2016 và Dây chuyền 2 đưa vào vận hành 9/11/2016.

Riêng dây chuyền 1 Nhà máy xi măng Long Sơn (Thanh Hóa) thuộc Công ty TNHH Long Sơn có quy mô công suất 2,3 triệu tấn/năm.
Theo thống kê của Hiệp hội Xi măng Việt Nam, trong năm qua, tổng lượng sản xuất toàn ngành xi măng đạt 77,1 triệu tấn, trong đó, sản lượng xi măng do Vicem sản xuất chiếm 35%, khối liên doanh 29% và khối địa phương – Tập đoàn tư nhân 36%.

xm 8470
Năm 2016, sản lượng xi măng do Vicem sản xuất chiếm 35%, khối liên
doanh 29% và khối địa phương – Tập đoàn tư nhân 36%.

Năm 2016, tổng lượng xi măng tiêu thụ nội địa đạt 60 triệu tấn, thì Vicem tiêu thụ 21,3 triệu tấn, khối liên doanh tiêu thụ 17,5 triệu tấn, khối địa phương – Tập đoàn tư nhân gần 22 triệu tấn.

Khu vực miền Bắc vẫn dẫn đầu về sản lượng xi măng tiêu thụ, đạt 24,8 triệu tấn, miền Trung 13,5 triệu tấn, miền Nam 21,5 triệu tấn.
Nhu cầu tiêu thụ xi măng nội địa năm 2017 ước đạt từ 65 – 66 triệu tấn, với dự báo từ nay đến năm 2020 mỗi năm tăng từ 5-6 triệu tấn.

Như vậy đến năm 2020, tổng nhu cầu tiêu thị xi măng trong nước đạt khoảng 80-82 triệu tấn trong khi tổng công suất thiết kế các dự án đã đưa vào vận hành sản xuất của toàn ngành xi măng đạt 88 triệu tấn.

Theo Báo Đầu tư Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *